Spółka świadczy usługi w zakresie:
  • Utrzymanie czystości w budynkach biurowych, produkcyjnych, socjalnych i domowych.

  • Usługi pralnicze dla przemysłu ciężkiego i spożywczego.

  • Gastronomia dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

  • Konserwacja obiektów biurowych i socjalno-bytowych.

  • Zagospodarowanie i konserwacja terenów zielonych.

  • Usługi transportem ciężkim, dostawczym i osobowym.

  • Remonty ogólnobudowlane i transportowe.