Prezes Zarządu
Górski Bogdan
Tel. +48 29 766 25 29
E-mail: b.gorski@azymut-oka.pl
Asystent Prezesa
Stachacz Anna
Tel. +48 29 766 25 46
E-mail: a.stachacz@azymut-oka.pl
Główny Księgowy
Jarka Elżbieta
Tel. +48 29 766 24 24
E-mail: e.jarka@azymut-oka.pl
Dyrektor ds. Usług Pomocniczych
Białobrzewski Krzysztof
Tel. +48 29 766 24 20
E-mail: k.bialobrzewski@azymut-oka.pl
Wydział Administracyjny
Kierownik
Świerżewski Mariusz
Tel. +48 29 766 23 27
E-mail: m.swierzewski@azymut-oka.pl
Wydział Transportu i Sprzętu Ciężkiego
Kierownik
Andrzej Hańce
Tel. +48 29 766 24 81
E-mail: a.hance@azymut-oka.pl
Wydział Remontów i Konserwacji
Mistrz
Popławski Jacek
Tel. +48 29 766 24 91
E-mail: j.poplawski@azymut-oka.pl